Věk: 36
bydlišté: Trhové Sviny
zbraň: Tippmann Bravo One
 

Jihočeský paintballový tým

 
 

History 1st Infantry Division

zdroj: http://www.1st-infantrydivision.cz/
History 1st Infantry Division


Historie "1. Pěší" začíná v roce 1917, kdy generál John ,,Blackjack" Pershing přijel do Francie s FirstAmericaan Expeditionary Force (Silou prvního amerického vojenského tažení). ,,Fighting First" (,,Bojující jedničky") připravovaly americkému vojsku během první světové války cestu. Jména jako Cantigny, Soissons, St.Michel a Argonnský les potvrzují příběh o statečnosti vojáků První pěší divize. V součastné době bývají tito vojáci na rameni označeni nášivkou s velkou červenou jedničkou Během druhé světové války se První pěší divize jako první dostala do Anglie, jako první bojovala proti nepřítely v severní Africe a na Sicílii, jako první byla na plážich v Normadii během dne ,,D" a jako první dobyla větší německé město – Aachen Vylodění během dne ,,D", 6.června 1944, bylo největším testem. Během pěti dnů se Divize dostala do vnitrozemí a uvolnila na pláži místo pro vylodění vojska a pro zásoby. Při postupu směrem na východ na příč Francií strávili vojáci První pěší divize téměř šest měsíců v neustálém boji s fanaticky vzdorujícím nepřítelem Po dobytí Aachenu První pěší divize měsíce stále čelila tvrdým bojům na místech jako je Hürtgenský les a v bitvě u Bulge. Když skončila válka, ,,Big Red One" prošla Německem až do Československa. První pěší divize zůstala do roku 1955 v Německu, nejprve jako okupační vojsko, potom jako partneři nově uspořádaného Německa v NATO.V roce 1955 se ,,Big Red One" přesunula do Fort Riley v Kansasu V létě 1965 byla ,,Big Red One" jako první povolána k boji ve Vietnamu. Téměř pět let její vojáci bojovali proti nepříteli a současně realizovali program pomoci lidem ze severního Vietnamu. V Dubnu 1970 se barvy První pěší divize vrátili zpět do Fort Riley. Doma se potom ,,Big Red One" stala dvoudílnou divizí se svou Třetí brigádou v Západním Německu. Další prvenství bylo Divizi připsáno k dobru, když se v dlouhé sérii cvičení REFORGER (Return of Forces to Germany - Návrat sil do Německa) pustila do úvodních cvičení. tato cvičení dokazovala odhodlání a schopnost našeho národa bránit společně se spojenci NATO západní Evropu. 8.Listopadu 1990 byla První pěší divize uvedena do stavu bojové pohotovosti a během následujících dvou měsíců bylo po Saudské Arábii rozmístěno více než 12 000 vojáků a 7 000 kusů zařízení na podporu operace Pouštní bouře. Jako další prvenství vedla ,,Big Red One" útok v Iráku. Poté, kdy stála v čele ozbrojeného útoku v Iráku, k 27.Únoru 1991 Divize rozbila nepřátelskou obranu podél hranice Kuvajtu a odřízla prchající irácké armádě cestu k ústupu. Během následujících 100 hodin se Divize urychleně přesunula přes Irák do Kuvajtu, přičemž zaútočila a zcela či částečně zničila 11 nepřátelských divizí. Divize si probojovávala cestu 260 kilometry nepřátelského území a zničila více než 500 nepřátelských tanků a 480 obrněných vozidel. Navíc Divize zajala více než 11 400 válečných zajatců - dvakrát více než kterákoli jiná jednotka. 10.Dubna 1996 se barvy První pěší divize přesunuly do německého Würzburgu. Krátce po svém příjezdu vojáci ,,Big Red One" převzali na podporu operaci Joint Endeavor / Guard (Spojeného úsilí / stráže) povinnosti spojené s upevněním míru v Bosně a Hercegovině. Divize se v roce 1999 dvakrát přemístila na Balkán, poprvé jako součást ,,Task Force Sabre" v Makedonii, potom 10.Června jako součást NATO ,,Task Force Falcon" v Kosovu. Tento kontingent hlídkoval v kosovských ulicích a na kosovském venkově až do června 2000, kdy předal misi do rukou První ozbrojené divize. V listopadu 2002 se Druhý prapor 63.ozbrojeného pluku připojil k NATO ,,Task Force Falcon", aby podpořil operaci ,,Joint Guardian" mise na udržení míru v Kosovu. Druhý prapor 63.ozbrojeného pluku posílil mírové dohody v Nadnárodní brigádě Východní sektor, napomohl vytvoření bezpečnějšího prostředí a asistoval při předáni oblasti pod civilní dohled. V lednu 2003 se Divize přiravila na operaci Iraqi Freedom (Irácká svoboda). Vojáci ,,Big Red One" utvořili velení, vyzbrojili turecké síly a připravili cestu ke vstupu 4.pěší divize přes Turecko do Iráku. Když turecká vláda odmítla vstup přes jejich hranice, ARFOR-T rozebrali komunikační linky, které vybudovali, a 4.pěší divize se do Iráku přemístila přes Kuvajt. Divize sehrála důležitější roli v operaci Iraq Freedom (Irácká svoboda) v březnu 2003, kdy se 1.prapor 63.ozbrojeného pluku přesunul do severního Iráku. Při operacích v ,,Sunni Triangle" řídil 1.prapor 63.ozbrojeného pluku bojové operace a současně pomáhal stabilizovat situaci v oblastiKdyž se 1.prapor 63.ozbrojeného pluku v únoru 2004 vrátil domů do Německa, zbytek 1.pěší divize a ,,Task Force Danger" se přesunuly do severního Iráku, aby podpořily operaci Iraq Freedom (Irácká svoboda). Část 1.pěší divize ,,Task Force Danger" sestává z německých jednotek 1.pěší divize společně s Bojovím týmem 30.brigády Severní Karolíny ,,Old Hickory" a Bojovím týmem 2.brigády 25.pěší divize z Havaje.

"ŽÁDNÁ MISE NENÍ PŘÍLIŠ OBTÍŽNÁ, ŽÁDNÁ OBĚŤ NENÍ PŘÍLIŠ VELKÁ" "POVINNOST PŘEDEVŠÍM"